Rynek pierwotny nieruchomości w Poznaniu – co w największym stopniu ma wpływ na ich cenę?


Poznań to jedno z pierwszych miast na obecnym terytorium Polski, o którym znajdujemy wzmianki historyczne. Jednak nie o historii chcemy mówić – pragniemy zarysować pokrótce strukturę rynku pierwotnego nieruchomości w Poznaniu w roku 2022.

Poznań jako miejsce zamieszkania

Poznań jest w każdym zestawieniu, każdej polityce regionalnej i centralnej, zaliczany do kluczowych miast w Polsce. To wielka aglomeracja, która ma swoją świetną historię, a współcześnie rozwija się w kierunku podwyższenia jakości życia swoich mieszkańców. Z sukcesami.

Aglomeracja poznańska liczy sobie ponad 1,3 miliona obywateli, jest też rozległa terytorialnie. Obszar Poznania i przyległe do niego tereny wytwarzają dużą część PKB kraju – kwitnie tu przemysł, przedsiębiorczość, nowe technologie. Położenie geograficzne i połączenie Poznania dużymi węzłami komunikacyjnymi w skali europejskiej, powoduje zamożność tego miasta, które uchodzi za jedno z najbardziej sprzyjających powodzeniu jego mieszkańców w skali krajowej. Napływ ludności do Poznania ciągle jest większy niż odpływ – warto więc zapytać: jak wygląda rynek mieszkaniowy w Poznaniu?

Rynek pierwotny w Poznaniu – co się liczy?

Do momentu podwyższenia stóp procentowych rynek pierwotny w Poznaniu rozwijał się tak samo jak rynek w całej Polsce, czyli bardzo dynamicznie. Ponieważ sama sytuacja ekonomiczna jest dynamiczna i w tej chwili nawet najlepsi eksperci nie odważają się przedstawiać prognoz – należy trzymać się nagich faktów. A te wyglądają jak następuje: rynek pierwotny nieruchomości w Poznaniu obronił się przed drogim kredytem hipotecznym nadwyżką, którą zdołał wypracować w czasach pandemii – tak, pandemia nie pokrzyżowała planów urbanistycznych miasta Poznań, a deweloperzy wcale nie zniknęli. Sytuacja więc obecnie wygląda tak, że wprawdzie mniej osób (głównie młodych małżeństw) może pozwolić sobie na nowe mieszkanie w Poznaniu, ale dotychczasowe inwestycje są realizowane, więcej, są zapowiadane nowe.

Tak naprawdę w Poznaniu nie ma dzielnicy, w której nie powstawałyby nowe inwestycje mieszkaniowe. Zróżnicowanie geograficzno-infrastrukturalne dzielnic Poznania w dużym stopniu wyznacza ceny mieszkań w tym mieście. Najlepsze “miejscówki”, a więc najdogodniejsze lokalizacje, potrafią być nawet dwa razy droższe niż zakup własnych metrów kwadratowych w obrzeżnych dzielnicach miasta. Przejdźmy do konkretnych liczb.

Ceny na rynku pierwotnym w Poznaniu

Z pierwszej ręki rynek pierwotny w Poznaniu na Morizon.pl wygląda przejrzyście. W centrum metr kwadratowy mieszkania kosztuje koło 5000 tys. złotych – to mniej niż w innych, dużych miastach kraju. Choć najwyższy standard apartamentowców już nie różni się ceną od standardów warszawskich czy gdańskich i ukształtował się na poziomie niekiedy przekraczającym nawet 11000 złotych za m2. Nowe inwestycje na rynku nieruchomości w Poznaniu oscylują w tych granicach, choć na przedmieściach nadal możemy kupić mieszkanie taniej. Należy pamiętać, że nowe inwestycje w najlepszych lokalizacjach Poznania są architektonicznie bardzo dopracowane, ale te w mniej prestiżowych miejscach z pewnością niedługo także doczekają się służącej mieszkańcom i dobrej infrastruktury, ponieważ urbanistyka miasta Poznań ma ściśle wytyczony kierunek, którym jest ogólna spójność zabudowy.

Dodaj komentarz