Ruszyła rekrutacja do szkół ponadpodstawowych


Rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Na złożenie wniosku wraz z potrzebnymi dokumentami uczniowie mają czas do 14 czerwca. W przypadku szkół lub klas dwujęzycznych i sportowych, a także oddziałów międzynarodowych, wstępnych czy przygotowania wojskowego termin jest krótszy i trwa do 29 maja (do godz. 15). Nabór jest prowadzony wspólnie ze Starostwem Powiatu Poznańskiego.

Ruszyła rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

 

Młodzież może wybrać maksymalnie 3 placówki z Poznania oraz 3 z powiatu, które odpowiadają ich zainteresowaniom (szkoła pierwszego wyboru to ta, na której zależy uczniowi najbardziej). Nie ma ograniczeń w przypadku liczby oddziałów. Absolwent 8-letniej szkoły podstawowej może zdecydować się na kontynuowanie nauki w 4-letnim liceum ogólnokształcącym, 5-letnim technikum lub 3-letniej branżowej szkole I stopnia.

Nauka w dwóch pierwszych typach szkół kończy się egzaminem maturalnym, natomiast uczęszczanie do technikum i szkoły branżowej daje możliwość uzyskania zawodu. Ukończenie tej ostatniej nie zamyka drogi do zdania matury. Po szkole branżowej I stopnia można kontynuować naukę w branżowej szkole II st. lub liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

Rekrutacja, podobnie jak w latach poprzednich, zostanie przeprowadzona za pośrednictwem elektronicznego systemu Nabór. Za pomocą tej strony można wypełnić i złożyć wniosek. Tam też znajdują się wszystkie niezbędne informacje.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz