Rozpoczyna się rozbudowa ul. Lotniczej


Wykonawca w pierwszej kolejności przeprowadzi prace związane z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej. W związku z zaplanowanymi robotami, od czwartku ul. Lotnicza na odcinku od ul. Wzlotowej do ul. Dąbrowskiego będzie wyłączona z ruchu pojazdów i udostępniana tylko mieszkańcom budynków zlokalizowanych na tym odcinku. Piesi będą mogli poruszać się po wschodniej stronie ul. Lotniczej.

Dojazd do ul. Dąbrowskiego z ulic: Wzlotowej, Kopy, Hynka, Hangarowej, Żwirki, Spadochronowej, Wigury, Sterowej możliwy będzie od ul. Pilotów. Dojazd mieszkańców jadących od centrum Poznania do posesji zlokalizowanej przy ul. Dąbrowskiego nr 316 – 334 (droga wewnętrzna) będzie możliwy po zawróceniu w ul. Santockiej.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac i zwracanie uwagi na oznakowanie.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz