Rozpoczyna się rozbudowa ul. Lotniczej


W czwartek, 7 stycznia, rozpoczynają się prace związane z rozbudową odcinka ul. Lotniczej między ul. Wzlotową a ul. Dąbrowskiego w Poznaniu. W związku z tym w rejonie prowadzenia inwestycji zmieni się organizacja ruchu.

Rozbudowywany odcinek ul. Lotniczej zyska nową nawierzchnię bitumiczną. W ramach inwestycji zbudowane i przebudowane zostaną zjazdy oraz skrzyżowania, powstaną nowe chodniki i awaryjna sygnalizacja świetlna dla straży pożarnej. Wykonawca zbuduje również na tym odcinku kanalizację deszczową i sanitarną oraz kanał technologiczny. Przebudowana zostanie sieć gazowa i uliczne oświetlenie.

– Dzięki tej inwestycji samochody strażackie z nowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Wojtulanis-Karpińskiej będą miały ułatwiony wyjazd na ul. Dąbrowskiego, również w kierunku zachodnim. W tym celu, specjalnie dla nich, powstanie bezpieczny przejazd przez ul. Dąbrowskiego. Przebudowany odcinek ul. Lotniczej poprawi warunki komunikacyjne w tym rejonie – mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz