Rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli


Dzisiaj rozpoczyna się rekrutacja do poznańskich przedszkoli. Wnioski o przyjęcie dziecka można będzie składać przez dwa tygodnie – do 25 marca. Wstępne wyniki zostaną ogłoszone 13 kwietnia.


Rodzice i opiekunowie dzieci, które uczęszczają już do danego przedszkola, muszą potwierdzić chęć kontynuowania edukacji w tej samej placówce. Czas na to mają jeszcze tylko do piątku, 11 marca. W poniedziałek, czyli 14 marca (od godz. 10) rozpocznie się rekrutacja dla nowych dzieci.

Jak złożyć wniosek?

Aby zapisać dziecko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, najpierw należy wypełnić wniosek. Druk można pobrać w każdej placówce lub wypełnić go za pośrednictwem strony internetowej (http://www.nabor.pcss.pl/poznan). Wydrukowany i podpisany dokument można zanieść do wybranej placówki lub zeskanować (w grę wchodzi także zrobienie zdjęcia) i przesłać z wykorzystaniem systemu Nabór (wcześniej należy założyć konto). To samo dotyczy potrzebnych oświadczeń (wszystkie można znaleźć na wspomnianej stronie internetowej).

W rekrutacji na nowy rok szkolny, tak jak w latach poprzednich, rodzic może wskazać 5 placówek. Na wniosku o przyjęcie malucha szereguje przedszkola – od tych najbardziej do najmniej preferowanych. Jeśli zdecyduje samodzielnie zanieść wniosek do wybranej placówki, to tylko do przedszkola pierwszego wyboru.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz