Rozbudują tunel pod torami w Buku


PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Urząd Miasta i Gminy Buk podpisały list intencyjny na rozbudowę przejścia podziemnego na stacji. Deklarowana jest współpraca przy realizacji inwestycji, która zapewni wygodniejsze dojście na perony. Podróżni zyskają większy dostęp do kolei.

Przejście podziemne na stacji Buk

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały z Urzędem Miasta i Gminy Buk list intencyjny, w którym deklarują zamiar współpracy przy wydłużeniu istniejącego przejścia podziemnego na stacji Buk (linia kolejowa Poznań Główny – Kunowice, nr 3). Zgodnie z zamierzeniami, rozbudowany obiekt ma połączyć części miasta położone po obu stronach torów i prowadzić od strony ul. Kolejowej w kierunku miejscowości Dobieżyn.

Podróżni łatwiej skorzystają z kolei – planowana rozbudowa tunelu umożliwi bezpieczne i sprawne dojście od strony miejscowości Dobieżyn (południowa część stacji) na perony oraz w kierunku wybudowanego przez samorząd centrum przesiadkowego. Przebudowane przejście będzie dostępne dla wszystkich podróżnych, także dla osób mających trudności z poruszaniem się.

– Realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. inwestycje, dzięki efektywnemu wykorzystaniu środków budżetowych i unijnych, sukcesywnie zapewniają wyższy komfort i lepszy dostęp do kolei. Zarządca infrastruktury pozytywnie odpowiada na inicjatywy samorządu, zmierzające do poprawy obsługi podróżnych. Podpisanie listu intencyjnego o współpracy przy rozbudowie przejścia podziemnego w Buku jest istotnym krokiem dla zapewnienia dogodniejszego dojścia na perony mieszkańcom miejscowości, znajdującej się na ważnej trasie kolejowej z Poznania do granicy państwa – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz