Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 Buk – Stęszew


Zakres prac obejmuje m.in.:

  • wzmocnienie i poszerzenie istniejącej konstrukcji nawierzchni
  • budowę chodników i ścieżek rowerowych
  • przebudowę i budowę przepustów, rowów, poboczy i zjazdów
  • przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi
  • budowę kanalizacji deszczowej
  • budowę elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, np. aktywnych znaków na wyspach
  • wykonanie oznakowania.
Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz