Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 Buk – Stęszew


Dzisiaj Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu podpisał ze spółką COLAS Polska umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 306 od Buku do skrzyżowania z drogą S5 na odcinku przebiegającym w granicach gminy Buk. Umowę w obecności Wojciecha Jankowiaka, wicemarszałka województwa wielkopolskiego i Pawła Adama, burmistrza miasta i gminy Buk, podpisali: Paweł Katarzyński, dyrektor WZDW w Poznaniu i Maciej Hewusz, dyrektor Regionu COLAS Polska.

Odcinek o długości 3,7 km w Buku to jeden z dwóch etapów rozbudowy drogi nr 306 zaplanowanych do realizacji w latach 2021-2023. Równolegle trwa jeszcze postępowanie przetargowe dla odcinka o długości 8,6 km w granicach gminy Stęszew. To kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2017 r.

Z uwagi na lokalizację i natężenie ruchu ma ona strategiczne znaczenie dla poprawy warunków i bezpieczeństwa ruchu oraz dalszego rozwoju i rozbudowy sieci połączeń drogowych w regionie. Jest realizowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+  i współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz