Remont ul. Sierpowej


Już wkrótce mieszkańcy poruszający się ul. Sierpową na odcinku od ul. Szczepankowo do ul. Brzoskwiniowej zyskają nowy chodnik, jezdnię oraz oświetlenie. Poprawi się komfort i bezpieczeństwo korzystania z tej drogi.

ulica Sierpowa

Zakres prac, jakie zostaną wykonane na ul. Sierpowej, obejmuje budowę chodnika na 235-metrowym odcinku po wschodniej stronie drogi od ul. Szczepankowo do ul. Brzoskwiniowej. Przebudowany będzie również fragment jezdni ul. Sierpowej przed skrzyżowaniem z ul. Szczepankowo (ok. 90 metrów). Chodnik zostanie wykonany z płyt betonowych i będzie miał szerokość min. 2 metrów. Natomiast jezdnia zyska bitumiczną nawierzchnię o szerokości od 6 do 7,5 metrów na wlocie skrzyżowania z ul. Szczepankowo i zostanie połączona z istniejącym utwardzonym fragmentem ul. Sierpowej. W miejscu gruntowego łącznika pomiędzy ul. Sierpową i Szczepankowo, biegnącego wzdłuż ogrodzenia przepompowni Aquanetu, również powstanie chodnik z płyt betonowych.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz