Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – zegar tyka


Trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Na złożenie wniosku wraz z potrzebnymi dokumentami uczniowie mają czas tylko do piątku, 14 czerwca. Zostało więc już niewiele czasu.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Młodzież może wybrać maksymalnie 3 placówki z Poznania oraz 3 z powiatu, które odpowiadają ich zainteresowaniom (szkoła pierwszego wyboru to ta, na której zależy uczniowi najbardziej). Nie ma ograniczeń w przypadku liczby oddziałów. Absolwent 8-letniej szkoły podstawowej może zdecydować się na kontynuowanie nauki w 4-letnim liceum ogólnokształcącym, 5-letnim technikum lub 3-letniej branżowej szkole I stopnia.

Nauka w dwóch pierwszych typach szkół kończy się egzaminem maturalnym, natomiast uczęszczanie do technikum i szkoły branżowej daje możliwość uzyskania zawodu. Ukończenie tej ostatniej nie zamyka drogi do zdania matury. Po szkole branżowej I stopnia można kontynuować naukę w branżowej szkole II st. lub liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

Rekrutacja, podobnie jak w latach poprzednich, odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu Nabór. Za pomocą tej strony można wypełnić i złożyć wniosek. Tam też znajdują się wszystkie niezbędne informacje.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz