Puszczykowo emituje obligacje


13 czerwca podpisana została dokumentacja wieńcząca procedurę emisji obligacji komunalnych miasta Puszczykowa.

puszczykowo emituje obligacje

Na zdjęciu od prawej: Andrzej Balcerek, burmistrz Puszczykowa, Przemysław Pilarski, prezes Zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Mosinie, Piotr Łoździn, skarbnik Puszczykowa.

 

Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1 tys. zł, a ich łączna wartości wyniesie 2 mln zł. Na agenta emisji obligacji w drodze konkursu wybrany został SGB Bank z siedzibą w Poznaniu, który m.in. z Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym z Mosiny, prowadzącym obsługę bankową budżetu miasta Puszczykowa, tworzy Spółdzielczą Grupę Bankową.

W siedzibie SGB Banku w Poznaniu w obecności prezesa Zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Mosinie Przemysława Pilarskiego dokumenty podpisał burmistrz miasta Puszczykowa Andrzej Balcerek przy kontrasygnacie skarbnika miasta Piotra Łoździna.

Emisja obligacji ma na celu spłatę wcześniej zaciągniętych przez miasto Puszczykowo zobowiązań z tytułu kredytów.

Dodaj komentarz