Punkty hop&go


Co to są punkty hop&go i do czego służą? Ile ich jest w całym w Poznaniu? Jak mają się przyczynić do uporządkowania przestrzeni miejskiej? Krótkie wyjaśnienie zasad funkcjonowania punktów mikromobilności hop&go.

Punkty hop&go

Przy poznańskich ulicach jest już dostępnych 263 punktów hop&go. Zostały one wyznaczone w większości na obszarze objętym płatnym parkowaniem, a więc na Starym Mieście, Jeżycach, Wildzie i Łazarzu. Pojedyncze punkty znajdują się także poza śródmieściem, m.in. przy głównych ulicach czy węzłach przesiadkowych komunikacji publicznej.

Od 1 lutego do 31 marca tego roku obowiązuje tzw. okres przejściowy. Operatorzy hulajnóg i rowerów współdzielonych mają czas na przystosowanie swoich aplikacji do wprowadzonych rozwiązań i poinformowanie użytkowników o nowych zasadach. Poznaniacy mogą w tym okresie pozostawiać sprzęt w punktach, nie jest to jednak obligatoryjne.

Od 1 kwietnia użytkownicy sprzętu współdzielonego będą musieli pozostawiać hulajnogi lub rowery w punktach hop&go. Osoby, które zostawią sprzęt poza wyznaczonym miejscem, nie będą mogły zakończyć wypożyczenia, a opłata będzie im nadal naliczana. To rozwiązanie powinno skutecznie zniechęcić do stawiania hulajnogi poza wyznaczonymi miejscami.

Obowiązek pozostawienia hulajnogi w punkcie mobilności będzie dotyczył obszaru objętego Śródmiejską Strefą Płatnego Parkowania i Strefą Płatnego Parkowania. W lokalizacjach poza ŚSPP i SPP pozostawienie sprzętu współdzielonego w punktach hop&go będzie rekomendowane.

Zarząd Dróg Miejskich planuje pobierać opłaty od operatorów sprzętu współdzielonego za korzystanie z punktów hop&go. Temat ten został z nimi omówiony pod koniec ubiegłego roku. Doprecyzowania wymaga tylko wysokość stawki i termin rozpoczęcia płatności.

ZDM podjął się uporządkowania kwestii nieprawidłowo parkujących hulajnóg elektrycznych na wyraźne oczekiwanie mieszkańców, radnych osiedlowych, a w szczególności osób niewidomych i niedowidzących, dla których nieprawidłowo pozostawiony sprzęt jest ogromnym zagrożeniem.

 

Dodaj komentarz