Przyzwyczajenia biorą górę


Przyzwyczajenia pasażerów kolei zdecydowały, że poznański stary dworzec Główny dla nich będzie otwarty do czasu przekazania do użytku wraz z budowaną galerią handlową całego zintegrowanego  centrum komunikacyjnego. Ma to nastąpić pod koniec przyszłego roku.

Hala główna starego dworca, wraz z funkcjonującymi tam kasami i sklepikami, miała być zamknięta początkowo do końca bieżącego roku. Już część kas została zamknięta. Okazuje się, iż mimo tych niedogodności pasażerowie właśnie to miejsce wybierają najchętniej, by kupić w czynnych jeszcze kilku kasach bilety kolejowe. Z obserwacji wynika, że wciąż jest tam więcej osób niż na nowym dworcu: dla nich położonego nieco na uboczu, do którego trzeba wjechać po schodach ruchomych, by potem z biletem zejść już po zwykłych do peronów. Pół biedy jeśli są to perony usytuowane w pobliżu nowej bryły dworca; gorzej, gdy trzeba przejść do tych dalszych: 4, 4a, 5 i 6 – położonych po zachodniej stronie stacji. Przejście dla pasażerów z bagażem to już kilkusetmetrowy tor przeszkód, gdzie dominującym elementem są schody: w górę i w dół, do tunelu i na perony. Pasażerowie pytają, a co będzie, gdy otwarta zostanie trasa szybkiego tramwaju do Dworca Głównego, a raczej Zachodniego. Będzie to kilkuminutowa po kilkusetmetrowej trasie wycieczka po bilet!

Zarządzający obiektami PKP, jak inwestorzy Trigranitu odpowiadają, że nowy dworzec jest integralnie związany z powstającą częścią do obsługi pasażerów komunikacji autobusowej,  jak i z realizowaną galerią handlową oraz wielopoziomowymi parkingami. Stąd jego usytuowanie po wschodniej części stacji.

Do czasu otwarcia całego kompleksu stary budynek dworca będzie czynny; potem zmieni on swą funkcję na biura i część hotelową. Są to jednak na razie tylko projekty; kto wie, czy jednak przyzwyczajenia pasażerów nie zdecydują, że pozostawione i tam będą kasy z kilkoma sklepikami. Wówczas Poznań w tym miejscu miałby trzy dworce główne – stary i nowy oraz Zachodni. A jeśli weźmie się pod uwagę pobliski odremontowany reprezentacyjny peron, zwany Letnim – to ten rozległy węzeł komunikacyjny liczyć będzie cztery obiekty stacyjne! Z nich najlepszą funkcję, bo centralną, spełnia stary dworzec główny; usytuowany na jednym poziomie z przydworcowym placem, co niewątpliwie jest dużym udogodnieniem dla klientów kolei! Już to świadczy, iż dawni projektanci i budowniczowie  dworców brali pod uwagę te rozwiązania komunikacyjne (łącznie z podjeżdżającym pod budynek stacji tramwajem), które są udogodnieniem dla podróżnych. Dziś – jak widać – górą jest komercja.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Świątek

 

Dodaj komentarz