Przeprojektują szykany na estakadzie?


Zastępca prezydenta Poznania Mirosław Kruszyński polecił w poniedziałek Zarządowi Dróg Miejskich przeprojektowanie szykan ustawionych na estakadzie katowickiej.

 

 

Od lutego wyłączona z ruchu jest północna nitka estakady. Między rondem Rataje a wiaduktem Chartowo kierowcy poruszają drugim wiaduktem. Ruch jest tam jednak ograniczony,  pasy są zwężone, wprowadzone jest też ograniczenie do 30 km/h oraz zakaz ruchu pojazdów o masie powyżej 3,5 tony. Do tego ostatniego zakazu kierowcy ciężarówek i autobusów się jednak nie stosowali, stąd  decyzja o wprowadzeniu zmian, które uniemożliwią im wjazd na estakadę. Zawężenie szerokości jezdni do 2,5 m i montaż zapór drogowych, tzw. szykan nie sprawdził się jednak. Auta o masie powyżej 3,5 tony przeciskają się między betonowymi barierami.

Problemem szykan zajęto się podczas  środowej Komisji Bezpieczeństwa Rady Miasta. W spotkaniu udział brał także przedstawiciel Zarządu Dróg Miejskich. Ostatecznie w poniedziałek  zastępca prezydenta Poznania Mirosław Kruszyński polecił Zarządowi Dróg Miejskich przeprojektowanie szykan ustawionych na estakadzie katowickiej.

– Z przykrością musimy stwierdzić, że choć ograniczenia tonażowe na estakadzie katowickiej obowiązują od stycznia 2012 roku – początkowo jako 10 ton, a od grudnia 2013 r. – 3,5 tony to niestety nadal nie wszyscy kierowcy stosują się do obowiązującego oznakowania – Dorota Wesołowska, rzecznik prasowy ZDM. – .Nie przestrzeganie przepisów prawa przez niektórych kierowców pojazdów ciężarowych wpływa na dalszą, szybszą degradację obiektu inżynierskiego. Dlatego zarządca drogi, zgodnie z decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o „skutecznym zabezpieczeniu przed wjazdem na obiekt pojazdów o ciężarze całkowitym powyżej 3,5 t” z soboty na niedzielę, tj. z 31 maja na 1 czerwca 2014 roku, na południowej nitce estakady Katowickiej wykonał zapory.  Betonowe zapory uniemożliwiają przejazd przez estakadę samochodów ciężarowych. Wykonanie ich było jednym z zaleceń zawartych w ekspertyzie Politechniki Poznańskiej, Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Budowlanego, Wydziału Ruchu Drogowego KM Policji w Poznaniu. Montaż zapór na częściowo wyłączonym z eksploatacji obiekcie inżynierskim skutkował spowolnieniem ruchu kołowego. Aktualnie wspólnie z innymi podmiotami uczestniczącymi w pracach Komisji Bezpieczeństwa Ruchu działającej przy ZDM, tj. Wydziałami: Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji i strażą miejską, pracujemy nad wprowadzeniem bardziej skutecznych rozwiązań komunikacyjnych, poprawiających inżynierię ruchu w tym trudnym dla komunikacji miejscu.

 

Budowa nowej estakady ruszy najwcześniej w czerwcu. Ma składać się z trzech pasów ruchu dla samochodów, chodnika oraz drogi rowerowej. Po wybudowaniu północnej części estakady w ciągu ul. Krzywoustego zamknięta zostanie południowa nitka. Pierwsza nitka miałaby być gotowa do końca 2015 r. Cała inwestycja ma pochłonąć 270 mln zł i ma potrwać do 2019 r.

Zdjęcia: ZDM Poznań

Dodaj komentarz