Ulica 27 Grudnia deptakiem!?


Powstała przełomowa koncepcja uspokojenia ruchu oraz reorganizacji przestrzeni publicznych w ciągu ulic: plac Wolności – 27 Grudnia – Aleksandra Fredry w Poznaniu.

 

– Dobrze zorganizowana przestrzeń publiczna służy tworzeniu ładu przestrzennego. Jest również doskonałym miejscem integracji społecznej. Poprzez wymianę informacji, ofertę handlową, usługową oraz sztukę – przestrzeń publiczna staje się miejscem koncentrującym życie miejskie. Idea ta może z powodzeniem być realizowana między innymi poprzez reorganizację ruchu drogowego, zgodnie z zasadami Strefy 30 – mówi Mirosław Kruszyński, zastępca prezydenta Poznania.

Koncepcja opracowana na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich, podobnie jak koncepcja dotycząca ulicy Święty Marcin, zakłada ograniczenie uciążliwości związanych z ruchem samochodowym i odwrócenie dominacji transportu nad innymi funkcjami ulicy. Wypływa ona z przyjętych przez ZDM rozwiązań dotyczących regulacji i uspokojenia ruchu samochodowego w centrum Poznania, udostępnienia jak największej ilości ulic pieszym. Wpisuje się również w ideę ograniczenia dominacji samochodów w ścisłym centrum. Ogranicza się przy tym możliwości swobodnego tranzytu przez centrum Poznania. W koncepcji zaproponowano m.in. uwolnienie od ruchu samochodowego ulicy 27 Grudnia i południowej pierzei placu Wolności. Uwzględniona została również linia tramwajowa w ciągu ulicy Ratajczaka wraz z jej wariantową relacją z ulicy 27 Grudnia w ulicę Mielżyńskiego. Daje to możliwość tworzenia nowych połączeń tramwajowych.

Miejski inżynier ruchu Jerzy Nawrocki dodaje, że przewiduje się także na ciągu: plac Wolności -27 Grudnia – Aleksandra Fredry wprowadzenie przestrzeni współdzielonych (ang. shared space), gdzie bez utraty płynności ruchu tramwajów można stworzyć bezpieczną przestrzeń dla słabszych uczestników ruchu – pieszych i rowerzystów.

W sposób szczególny w koncepcji zostały przedstawione rozwiązania dla skrzyżowania ulic Mielżyńskiego – Gwarna – Fredry – 27 Grudnia, skrzyżowania ulic Ratajczaka – 3 Maja – plac Wolności oraz fragmentu Alei Marcinkowskiego.

Rzecznik ZDM Dorota Wesołowska zaznacza, że koncepcja uspokojenia ruchu oraz reorganizacji przestrzeni publicznych w ciągu ulic: plac Wolności – 27 Grudnia – Aleksandra Fredry zostanie zaprezentowana na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich. Będziemy prosić mieszkańców Poznania o przesyłanie maili z opiniami, uwagami i wnioskami do końca stycznia 2014. Wszystkie zostaną przeanalizowane przez ZDM i zespół projektowy. Pragniemy przypomnieć, że 23 kwietnia 2013 roku w Urzędzie Miasta odbyła się konferencja prasowa dotycząca koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej ulicy Święty Marcin z elementami uspokojenia ruchu. Tego samego dnia koncepcja została opublikowana na stronie internetowej ZDM. W terminie do 10 czerwca br. wpłynęły do ZDM 132 opinie. Liczymy, że koncepcja uspokojenia ruchu oraz reorganizacji przestrzeni publicznych w ciągu ulic: plac Wolności – 27 Grudnia – Aleksandra Fredry spotka się z równie szerokim odzewem.

Autorami koncepcji są dr inż. arch. Bartosz Kaźmierczak. mgr inż. arch. Przemysław Gwizdała, współpraca – inż. arch. Łukasz Ekwiński.

Dodaj komentarz