Przebudowa Wartostrady między mostami Królowej Jadwigi a Przemysła I


Na dzisiaj zaplanowano rozpoczęcie prac związanych z układaniem nawierzchni bitumicznej na przebudowywanym, liczącym ok. 1,8 km odcinku Wartostrady. Biegnie on wzdłuż wschodniego brzegu Warty, między mostami Królowej Jadwigi a Przemysła I.

W trakcie tych prac, które potrwają ok. dwóch tygodni, odcinek ten będzie zamknięty dla ruchu, a piesi i rowerzyści będą mogli korzystać z drogi alternatywnej. Aleja parkowa od strony os. Piastowskiego jest położona równolegle do przebudowywanego odcinka Wartostrady.

Wykonawca zadeklarował, że podczas robót umożliwi dojazd dla pojazdów obsługi położonych w tym rejonie klubów sportowych, za wyjątkiem dni, w których będzie przy nich układana nawierzchnia bitumiczna. PIM

Dodaj komentarz