Przebudowa ulic na Umultowie


Dzisiaj rozpoczynają się prace związane z przebudową ulic Rubinowej i Ametystowej na Umultowie oraz budową kanalizacji deszczowej w pobliskiej ul. Miętowej. Początek prac będzie się wiązał ze zmianami w organizacji ruchu w tym rejonie.

Przebudowa ulic na Umultowie

21 listopada ul. Miętowa na odcinku od ul. Diamentowej do ul. Nadwarciańskiej wraz z krótkim odcinkiem ul. Nadwarciańskiej, sąsiadującym ze skrzyżowaniem z ul. Miętową, zostaną zamknięte dla ruchu. Wykonawca robót budowlanych w pierwszych tygodniach realizacji inwestycji będzie tam prowadził prace związane z kanalizacją deszczową. Mimo zamknięcia możliwy będzie dojazd do posesji zlokalizowanych przy tych odcinkach ulic.

Objazd od ul. Naramowickiej do ul. Nadwarciańskiej i posesji o numerach od 50 do 56 przy ul. Miętowej zostanie poprowadzony ulicami Miętową, Szałwiową i Skrzypową. Tymi samymi ulicami poprowadzony zostanie objazd w przeciwnym kierunku.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz