Profilaktyka antysmogowa


Strażnicy miejscy nie tylko kontrolują, ale także edukują poznaniaków i poznanianki na temat dostosowania urządzeń grzewczych do zapisów uchwały antysmogowej. Wyposażeni w materiały informacyjne odwiedzają mieszkańców kolejnych poznańskich osiedli.

Strażnicy miejscy nie tylko kontrolują, ale także edukują poznaniaków

W 2024 r. w życie weszły zapisy uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, zakazującej używania starych bezklasowych pieców centralnego ogrzewania. Już od początku roku strażnicy miejscy prowadzą wzmożone kontrole, nie tylko dotyczące spalania nielegalnych odpadów, ale także – w myśl nowych przepisów – wykorzystywania niedozwolonych źródeł ciepła.

– Kontrole są ważne, jednak równie istotne są działania informacyjne, zwłaszcza te prowadzone bezpośrednio na terenie osiedli o zabudowie jednorodzinnej – tłumaczy Przemysław Piwecki, rzecznik poznańskiej straży miejskiej.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz