Prace przy SPP na Łazarzu


Na kolejnych czterech miejscach trwają prace związanych z wdrażaniem Strefy Płatnego Parkowania na Łazarzu. Kluczowy wpływ na termin ich rozpoczęcia i zakończenia będzie miała jednak pogoda.

Niekorzystne warunki pogodowe spowodowały przesunięcie rozpoczęcia robót na ul. Matejki na 2 grudnia br. Prace prowadzono na odcinku od ul. Niegolewskich do ul. Berwińskiego. Zachowany został tutaj ruch dwukierunkowy, a po obu stronach ulicy wyznaczono równoległe miejsca postojowe. W kolejnych dniach wykonawcy przeniosą się na ulice Chociszewskiego, Szymborską i Potworowskiego.

Najważniejszą zmianą na ul. Chociszewskiego będzie uporządkowanie parkowania. Ulica pozostanie dwukierunkowa, zachowany zostanie również równoległy sposób postoju. Z parkowania zostaną natomiast wyłączone przestrzenie położone zbyt blisko skrzyżowań lub przejść dla pieszych. Wyznaczone zostaną trzy miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. Na całej ulicy obowiązywać będzie ograniczenie prędkości jazdy do 30 km/h.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz