Prace odkrywkowe w rejonie Pl. Wolności i Okrąglaka


Wykonawca kolejnego etapu Programu Centrum z początkiem sierpnia przystąpi do prac odkrywkowych, co będzie się wiązało z czasowymi utrudnieniami w ruchu. Dotyczy to chodnika wzdłuż południowej jezdni Pl. Wolności, ul. Ratajczaka między ul. 27 Grudnia a ul. Św. Marcin, ul. 27 Grudnia oraz ul. Kantaka.

Punktowe prace odkrywkowe na trzech wymienionych ulicach rozpoczną się 1 sierpnia (poniedziałek). Prace są konieczne przy inwentaryzacji przebiegu sieci podziemnych, których umiejscowienie jest istotne przy realizacji projektu wykonawczego. Pozwolą także na pomiar nośności gruntu, co jest niezbędne przy wyborze i opracowaniu optymalnego wariantu podbudowy pod projektowanymi nawierzchniami.

Podczas prac występować będą czasowe ograniczenia ruchu, głównie pieszego ze względu na zajęcie chodnika. W rejonie robót należy zachować ostrożność. Fot. PIM
Czytaj także:

Święty Marcin – zmiany w organizacji ruchu

Remont PST – funkcjonowanie komunikacji zastępczej

Dodaj komentarz