Prace na skrzyżowaniu ul. Młyńskiej i Solnej


Od dzisiaj zawężona zostanie jezdnia ulicy Młyńskiej w rejonie jej skrzyżowania z ul. Solną. Zmieni się też organizacja ruchu dla pieszych.

Prace na skrzyżowaniu ul. Młyńskiej i Solnej
Wraz z nową drogą rowerową wzdłuż ul. Estkowskiego, Małe Garbary, Wolnica i Solnej budowane są także dojazdy do niej – m.in. przejście dla pieszych przez ul. Solną na wysokości ul. Młyńskiej zostanie uzupełnione o przejazd rowerowy. Ze względu na postęp prac, od 5 lutego (poniedziałek) zaczną obowiązywać zmiany w rejonie ul. Młyńskiej.

Wykonawca inwestycji przystąpi do przebudowy fragmentów chodnika i budowy drogi rowerowej po zachodniej stronie ul. Młyńskiej, czyli naprzeciwko aresztu śledczego. Infrastruktura zostanie dostosowana w tym miejscu do nowego przejazdu rowerowego przez ul. Solną. Od 5 lutego występować będą tam ograniczenia w ruchu.

Zawężona zostanie jezdnia ul. Młyńskiej, wykonawca zajmie także chodnik. Piesi proszeni są o poruszanie się wygrodzonymi trasami, które będą się zmieniać w zależności od etapu robót. Prace będą prowadzone również wzdłuż południowej jezdni ul. Solnej w rejonie ul. Młyńskiej. Tam także występować będą czasowe ograniczenia w ruchu pieszym i kołowym.

Należy zachować ostrożność i zwracać uwagę na bieżące oznakowanie.

PIM/AW

Dodaj komentarz