Poznańska Kolej Metropolitalna


Dzisiaj w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyła się konferencja otwierająca  Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Jej organizatorami były:  Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Województwo Wielkopolskie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji  Oddział w Poznaniu.  Celem konferencji był  przegląd opracowań i problemów związanych z uruchomieniem poznańskiej kolei metropolitalnej. Oczekuje się, że na podstawie prezentacji i dyskusji założeń oraz wyników dotychczasowych studiów uzgodnione zostaną  zadania i kierunki dalszych prac nad Master Planem dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

Stowarzyszenie Metropolia Poznań, które tworzą Miasto Poznań, Powiat Poznański i 21 gmin, realizuje projekt pn. „Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” w Programie „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”. Głównym celem projektu jest poprawa systemu funkcjonowania transportu publicznego, w szczególności kolejowego, w obszarze Metropolii Poznań.

Czerwonak Dworzec02

Partnerstwo dla realizacji projektu wraz ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań jako liderem utworzyły samorządy stowarzyszenia: Poznań, Powiat Poznański, Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Skoki, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Tarnowo Podgórne oraz spoza stowarzyszenia: Czempiń, Środa Wielkopolska, miasto Wągrowiec i gmina Wągrowiec. Do partnerstwa przystąpiły też: Województwo Wielkopolskie, PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Oddział w Poznaniu, Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu, Koleje Wielkopolskie sp. z o.o., Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie My-Poznaniacy. Przystąpienie do partnerstwa zaproponowano Polskim Kolejom Państwowym SA oraz Przewozom Regionalnym sp. z o.o.

Stowarzyszenie po zakończeniu projektu będzie kontynuować działania na rzecz utworzenia kolei metropolitalnej w obszarze opracowania.

Zapraszamy na stronę projektu: www.kolej.metropoliapoznan.pl

Wartość projektu: 1 906 609,00 zł

Kwota dotacji: 1 621 468,00 zł

Udział własny Województwa Wielkopolskiego: 33 360,00 zł

Udział własny Stowarzyszenia Metropolia Poznań: 252 781,00 zł

Projekt jest finansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu, Norwegii oraz środków krajowych.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 lutego 2014, a zakończy się 30 kwietnia 2016 roku.

W ramach przygotowań do realizacji projektu Centrum Badań Metropolitalnych UAM wykonało opracowanie pt. „Diagnoza społecznego zapotrzebowania na usługi transportowe Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.” Projekt zawiera następujące działania:

opracowanie koncepcji zintegrowanego transportu publicznego w oparciu o linie kolejowe Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, z wydzieleniem kolejowego ruchu metropolitalnego, w tym analiza istniejącej infrastruktury kolejowej pod kątem możliwości uruchomienia regularnych połączeń metropolitalnych, ze wskazaniem zakresu niezbędnych inwestycji;

opracowanie koncepcji budowy funkcjonalnych punktów przesiadkowych w kierunku zwiększenia ich dostępności oraz oferowania usług komplementarnych do komunikacji publicznej, w tym:

opracowanie jednolitych wymagań dotyczących punktów przesiadkowych oraz parkingów w ramach PKM w celu zwiększenia dostępności usług komunikacyjnych (w tym dla osób niepełnosprawnych);

opracowanie koncepcji świadczenia w pobliżu punktów przesiadkowych oraz w wybranych obiektach stacyjnych usług publicznych (np. sieć punktów bibliotecznych bibliotek publicznych, sieć wypożyczalni rowerów turystycznych, punkty świadczenia usług socjalnych) oraz usług komercyjnych komplementarnych do transportu publicznego.

Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z koncepcjami modernizacji układów drogowych na wskazanych przez gminy obszarach wokół stacji i przystanków PKM z zadaniem utworzenia zintegrowanych węzłów przesiadkowych z parkingami oraz funkcją usługowo-handlową;

Sporządzenie inwentaryzacji istniejących obiektów stacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem obiektów objętych ochroną konserwatorską oraz opracowanie w uzgodnieniu z gminami koncepcji rewitalizacji, ze zmianą sposobu ich użytkowania, w kierunku świadczenia usług publicznych komplementarnych do komunikacji.

Kwestia zasięgu PKM zostanie rozstrzygnięta w ramach opracowywanej koncepcji, trzeba jednak brać pod uwagę efektywność przyszłych nakładów finansowych i lokować je tam, gdzie przyniosą największy efekt liczony uzyskanymi strumieniami  podróżnych. Na obecnym etapie za zasadne wydaje się sformułowanie kryterium delimitującego w oparciu o cel, jakim byłoby dotarcie koleją do stacji Poznań Główny w pół godziny z częstotliwością w godzinach szczytu, co pół godziny.

 

Fot. Ireneusz Pindral

 

Dodaj komentarz