Poznań walczy ze zmianami klimatycznymi


Zmiany zachodzące w klimacie powodują m.in. obniżanie się poziomu wód gruntowych, a w konsekwencji zamieranie roślin. W Poznaniu powstają innowacyjne rozwiązania, które mają powstrzymać skutki susz.

Żurawiniec
Zmiany klimatyczne postępują i dostrzec je można coraz wyraźniej. Ich efektem są krótkotrwałe i gwałtowne opady przeplatające się z długimi okresami suszy. Przyczynia się to do drastycznego obniżania się poziomu wód gruntowych, co w konsekwencji prowadzi do wymierania drzew i innych roślin. Występujące coraz częściej intensywne opady deszczu nie są w stanie uzupełnić braków – deszczówka nie wsiąknie do gleby, ale szybko spłynie siecią kanalizacyjną do rzek.

W celu ratowania drzew powstała w Poznaniu koncepcja zatrzymania wód opadowych w lasach miejskich. Mają one działać jak gąbka, wchłaniając wodę i magazynując ją. Rośliny będą mogły czerpać zgromadzoną wodę z gleby, dzięki czemu nawet w okresach suszy nie będą narażone na jej niedobory.

Aquanet SA wspólnie z Zakładem Lasów Poznańskich oraz Aquanet Retencja, opracowały plan działania dla projektu zagospodarowania wód opadowych w lasach. Wykonane zostały już analizy techniczne i kosztorysy dla dwóch inwestycji pilotażowych – tj. retencji w lesie Piątkowskim oraz retencji w lesie w rejonie ul. Marciniaka. Ich realizacja planowana jest na 2024 rok.

Planowane są już kolejne lokalizacje i rozwiązania. Między innymi poprawiona ma zostać funkcjonalność Strumienia Junikowskiego poprzez zastosowanie retencji korytowej. Z kolei w ul. Umultowskiej zaplanowano odwodnienie powierzchniowe do sąsiadujących terenów leśnych.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz