Poznań szuka inwestorów na targach w Cannes


– Bardzo cieszymy się z kolejnych sukcesów w rankingu fDi – komentuje Katja Lożina, dyrektorka Biura Obsługi Inwestorów. – Szczególnym powodem do dumy jest dla nas kategoria przyjazności dla biznesu. Poznań jest postrzegany na arenie europejskiej jako miasto pełne możliwości. Firmy wybierają je na swoją lokalizację ze świadomością, że mogą liczyć na wsparcie ze strony władz samorządowych. Jak widać, odzwierciedlają to wyniki.

Nieruchomości prezentowane na targach położone są na terenach, które w większości mają sporządzone miejscowe planów zagospodarowania przestrzennego.

Aktualna lista miejskich terenów inwestycyjnych jest dostępna na stronie https://www.poznan.pl/mim/inwestycje/inwestycje.html?co=list.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz