Poznań pierwszym miastem w Polsce


Poznań jako pierwsze miasto w Polsce i piąte w Europie Środkowo-Wschodniej uzyskał tytuł Miasta Przyjaznego dla Sprawiedliwego Handlu.

 

Prezydent Poznania Ryszard Grobelny odebrał certyfikat przyznający Poznaniowi tytuł Miasta Przyjaznego dla Sprawiedliwego Handlu. Uroczystość odbyła się podczas uroczystej gali z okazji odbywającej się  w Poznaniu VI Międzynarodowej Konferencji Miast Przyjaznych dla Sprawiedliwego Handlu. Poznań ubiegał się o to miano w ramach międzynarodowego projektu „Aware & Fair” (Świadomy i Sprawiedliwy) współfinansowanego ze środków UE i Miasta Poznania.

W konferencji, która odbyła się w Poznaniu  uczestniczyło 150 członków ruchu Miast Przyjaznych dla Sprawiedliwego Handlu oraz reprezentantów organizacji sprzyjających idei Sprawiedliwego Handlu z 26 krajów. Gośćmi specjalnymi byli m. in. Bruce Crowther – jeden z pionierów światowej kampanii Miast Przyjaznych dla Sprawiedliwego Handlu – oraz założyciel Fundacji PREDA, ojciec Shay Cullen.

Konferencja zwieńczona została podpisaniem Deklaracji Poznańskiej, wspierającej „połączenie wysiłków w celu zachęcenia włodarzy miast globalnej Północy i Południa, aby podczas Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych we wrześniu 2013 roku podjęto decyzję o kontynuacji Milenijnych Celów Rozwoju po roku 2015 w celu wprowadzenia nowego globalnego planu działań na rzecz rozwoju”.

Poznańska konferencja odbyła się pod patronatem UNDP – Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Organizatorami konferencji byli: Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu i Miasto Poznań.

Dodaj komentarz