Poznań i UNICEF – razem dla dzieci


Lepszy sprzęt dla poznańskich szkół, przedszkoli i żłobków, wydarzenia integracyjne, świetlice dla dzieci, sprawniejsze wsparcie dla osób zagrożonych przemocą i działania na rzecz młodzieży – to tylko część projektów, które Poznań realizuje razem z UNICEF. Miasto otrzymało na ten cel niemal 33 miliony złotych z budżetu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci.

Stare Miasto w Poznaniu

W lipcu miasto Poznań oraz UNICEF zawarły porozumienie o współpracy. Jego założenie było proste: zapewnienie wszystkim dzieciom – zwłaszcza tym uciekających przed wojną w Ukrainie – dostępu do edukacji, zadbanie o opiekę zdrowotną i psychologiczną oraz zagwarantowanie im ochrony i dobrego rozwoju. UNICEF rozszerzył swoje wsparcie dla polskich miast po tym, jak po wybuchu wojny przyjechały do nich dziesiątki tysięcy obywateli Ukrainy.

Teraz współpraca wchodzi w nową fazę – Miasto na bazie swoich wcześniejszych działań przygotowało szczegółowy plan projektów, które pomogą małym poznaniankom i poznaniakom, niezależnie od tego, w jakim języku mówią i w jakim kraju się urodzili.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz