Powstanie łącznik Wartostrady z Maltą


Pomiędzy Maltą a terenami nad Wartą ma powstać bezkolizyjna ścieżka pieszo-rowerowa. Będzie ona przebiegać przez zrewitalizowane podziemia zabytkowej fortecznej Śluzy Cybińskiej z 1845 roku.

– Budowa łącznika pomiędzy obecną Wartostradą a jeziorem Maltańskim pod ulicą Jana Pawła II na wysokości ujścia Cybiny będzie jednym z ciekawszych przestrzennie rozwiązań i swoistą perełką. Wykorzystamy bowiem na ten cel dawne fragmenty fortyfikacji miejskich. Całość realizacji zadania przewidujemy do czerwca 2021 roku – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Miasta Poznania.

Według wstępnych projektów odcinek ten będzie miał ok 300 metrów. Będzie bezkolizyjnym łącznikiem pomiędzy terenami wokół jeziora Maltańskiego a trasą po wschodniej stronie Warty i Cybiny. Nie będzie konieczności przejazdu przez ul. Jana Pawła II czy rondo Śródka.

Śluza Cybińska to jeden z obiektów hydrotechnicznych dawnej poligonalnej Twierdzy Poznań. Przez północny przepust śluzy pod ulicą Jana Pawła II przepływa Cybina, południowy od lat był zaślepiony żelbetowym murem. Pod koniec 2015 roku wykonano otwór inspekcyjny, dzięki któremu udało się dostać do południowego przepustu śluzy. Urząd Miasta Poznania zlecił wykonanie ekspertyzy, która miała wykazać, czy da się go wykorzystać na poprowadzenie tamtędy ścieżki pieszo-rowerowej, która byłaby bezkolizyjnym łącznikiem terenów nadwarciańskich z Maltą.

Szczegółowa analiza stanu technicznego śluzy wykazała, że taka trasa dla pieszych i rowerzystów może powstać w tym miejscu. Prace będą wymagać odwodnienia południowej śluzy oraz prac rewitalizacyjnych i powinny się zakończyć do połowy 2021 roku.

Śluza powstała około 1845 roku. Pierwotnie zakładano zbudowanie trzech murowanych przepustów, ostatecznie powstały dwa. Znajdujące się w nich trzy rzędy zastaw miały spiętrzać wody rzeki Cybiny i tworzyć rozlewisko, które dzisiaj jest terenem zachodniej części Jeziora Maltańskiego.

W latach powojennych zbudowano nowy jaz położony kilkadziesiąt metrów na wschód od śluzy, który spiętrza wodę tworząc największy sztuczny akwen Poznania. W trakcie poszerzania ul. Jana Pawła II wydłużono przepust dobudowując betonowe tunele z każdej strony, przez co śluza nie jest widoczna z zewnątrz.

W Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2015 można było głosować na projekt Śluza Cybińska z 1845 roku, jednak nie uzyskał on wystarczającego poparcia, by otrzymać dofinansowanie.

Wizualizacje: Pracownia Projektowa „MOST”

Dodaj komentarz