Postęp prac przy budowie trasy tramwajowej na Naramowice


W rejonie skrzyżowania ulic Słowiańskiej, Naramowickiej, Szelągowskiej i Wilczak trwają prace nad połączeniem obecnej pętli tramwajowej z nowym torowiskiem w rejonie parku Kosynierów. To w tym miejscu już dwa miesiące temu zamontowano specjalne elementy konstrukcyjne, a na nich betonowe podkłady i szyny. Wzdłuż parku Kosynierów ułożone zostały krawężniki dla powstającej jezdni.

Prace przy powstawaniu torowiska trwają również na odcinku ul. Naramowickiej od ul. Ugory w kierunku ul. Serbskiej. Włączenie trasy tramwajowej w skrzyżowanie ul. Serbskiej i Naramowickiej zostało podzielone na etapy tak, aby cały czas utrzymany był ruch ul. Serbską. Na zamkniętym fragmencie tej ulicy zamontowano już przejazd drogowy wraz z torowiskiem, który docelowo będzie miejscem przecięcia trasy tramwaju z jezdnią dla samochodów zmierzających w stronę mostu Lecha.

Z kolei na odcinku pomiędzy ulicami Serbską a Włodarską nie tylko trwają prace związane z nowym torowiskiem, ale ułożono również pierwszą warstwę nawierzchni nowej jezdni. Nawierzchnia pojawiła się również między ul. Włodarską i Lechicką.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz