Porozumienie w sprawie stadionu im. Edmunda Szyca


Dobiegły końca wieloletnie starania władz miasta Poznania o pozyskanie stadionu im. Edmunda Szyca i przylegającego do niego terenu. Po trudnych negocjacjach z użytkownikiem wieczystym, strony doszły do porozumienia. Dziś podpisały umowę, na mocy której miasto Poznań przejmuje obiekt wraz z terenem o powierzchni około 6,5 ha za cenę 152 zł/m2.

Wydana w 2000 roku decyzja komunalizacyjna przyznająca  prawo własności stadionu miastu, praktycznie nie dawała służbom miejskim żadnych realnych możliwości podjęcia działań naprawczych na tym terenie. Wynikało to z faktu przekazania w roku 1995 prawa użytkowania wieczystego Klubowi Sportowemu ,,Warta” przez Skarb Państwa. Zbycie tego prawa przez KS ,,Warta” i dalsze zmiany użytkowników wieczystych skutkowały degradacją obiektu oraz rozpoczęciem publicznej debaty na temat zmiany jego przeznaczenia. Mając na uwadze ochronę tych terenów na przestrzeni lat analizowano różne scenariusze działania.

Pierwszy realny krok w kierunku ochrony funkcji sportowo-rekreacyjnych podjęty został w styczniu 2017 roku – Rada Miasta uchwaliła, przedłożony przez prezydenta, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,,W rejonie ulicy Dolna Wilda”. Zakończyło to wszelkie dotychczasowe dywagacje dotyczące zmiany przeznaczenia i zabudowy stadionu.

– Stadion im. Szyca to teren dla Poznania strategiczny, więc zabezpieczenie go w aspekcie przestrzennym uznałem za swój obowiązek. Sportowo-rekreacyjny charakter przyszłych inwestycji był absolutnym priorytetem – mówi prezydent Jacek Jaśkowiak.

Szeroko dyskutowana kwestia rozwiązania prawa użytkowania wieczystego okazała się niemożliwa do realizacji. Dlatego też miasto podjęło negocjacje zmierzające do nabycia tego terenu. Były one bardzo trudne, ze względu na rozdźwięk w oczekiwaniach stron. Miasto nie mogło się zgodzić na nabycie tej nieruchomości za wszelką cenę.  Po rozmowach trwających już od ponad roku kwestia przyszłości tego obiektu w kontekście własnościowym stała się ponownie tematem medialnym za sprawą publicznych zapowiedzi posła Bartłomieja Wróblewskiego budowy w tym miejscu hali widowiskowo-sportowej. Fakt ten utrudnił miastu negocjacje, jednak finalnie udało się stronom porozumieć.

– Przełom w negocjacjach nastąpił w marcu tego roku, gdy do rozmów włączył się prezydent Jaśkowiak.  Spotkanie miało miejsce na targach w Cannes – mówi Bartosz Guss, dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w UMP. – Prezydentowi udało się uwrażliwić drugą stronę na najważniejszy w tej sprawie interes społeczny – dodaje.

W rezultacie zawarta została umowa sprzedaży terenu za łączną kwotę 10 milionów złotych. Dodatkowo ustalono, że kwota ta zostanie rozłożona na dwie raty – pierwszą miasto zapłaci w roku bieżącym, a drugą – w przyszłym.

– Zakup tej nieruchomości przez miasto kończy ciężkie negocjacje oraz długoletnie starania o przywrócenie publicznego charakteru tego terenu. To dla mnie duża satysfakcja, że wreszcie będzie można zacząć przygotowywać się do rewitalizowania tego obszaru, by przywrócić go mieszkańcom. Tego wymagał interes publiczny, szkoda, że zajęło to tak dużo czasu. Teraz liczy się dla mnie przede wszystkim przyszłe zagospodarowanie terenu. Ma służyć poznaniakom zgodnie ze swoim przeznaczeniem – podsumowuje prezydent Jaśkowiak.

Przypomnijmy, że stadion wzniesiono w 1929 roku z okazji Powszechnej Wystawy Krajowej dla Warty Poznań, która ostatni mecz ligowy rozegrała na nim pod koniec XX wieku.  W 1972 roku podczas awansu do I ligi drużyny Lecha Poznań na meczu z Zawiszą Bydgoszcz 25 czerwca pojawiło się 60 tys. osób – pobito wówczas rekord Polski w frekwencji na meczu drugoligowym. Ponadto na stadionie 10 spotkań rozegrała reprezentacja Polski. Ostatni mecz w 1980 roku ze Szkocją 1:0, a gola dla biało-czerwonych zdobył Zbigniew Boniek.

Dodaj komentarz