Podpoznańska „wieczorynka” zmieniła adres. Co jeszcze trzeba wiedzieć o pomocy medycznej w okresie Wielkanocy?


Od 5 kwietnia nie w Plewiskach, ale w Skórzewie przyjmuje pacjentów punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej prowadzony przez poradnię Gaudium. W czasie Świąt Wielkanocnych Wielkopolanie mogą w nagłych przypadkach korzystać z opieki zdrowotnej w „wieczorynkach”, SOR-ach, izbach przyjęć lub pod numerem Teleplatformy Pierwszego Kontaktu. Do wizyty w SOR lub IP kwalifikuje wyłącznie zagrożenie życia i zdrowia (np. objawy zawału, udaru). W innych sytuacjach powinno się zgłaszać do „wieczorynek” lub dzwonić pod numer TPK.

 Gaudium

W dni powszednie w godz. 18-8 oraz całodobowo w weekendy i święta w razie nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia można korzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Nie potrzeba skierowania, ani wcześniejszej rejestracji. W przypadku NiŚOZ nie występuje także rejonizacja, co oznacza, że otrzymamy pomoc niezależnie od miejsca, do którego się zgłosimy. Wyjątkiem są wizyty domowe, na które należy się umawiać w „wieczorynce” obsługującej rejon, w którym aktualnie przebywamy.

Punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej działają na podobnych zasadach, co poradnie lekarza rodzinnego. Możemy w nich uzyskać poradę lekarza i pielęgniarki. Z pomocy „wieczorynki” należy korzystać w przypadku:

  • nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia (gdy nie ma objawów świadczących o bezpośrednim zagrożeniu życia);
  • gdy dotychczas stosowane leki i środki domowe nie spowodowały poprawy;
  • gdy obawiamy się, że czekanie do momentu otwarcia przychodni POZ niekorzystnie wpłynie na nasze zdrowie;
  • nagłego zaostrzenia choroby przewlekłej.
Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz