Płatne parkowanie na Wildzie i Łazarzu


Od dzisiaj na terenie Wildy i Łazarza postój będzie płatny na całym, nieobjętym dużymi miejskimi inwestycjami, obszarze obu osiedli.

Wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania (SPP) to odpowiedź na postulaty mieszkańców i rad osiedli. Jej celem jest uspokojenie ruchu na terenie Wildy i Łazarza, zwiększenie bezpieczeństwa oraz rotacji parkujących pojazdów. Dzięki zmianom w organizacji ruchu również piesi odzyskują chodniki.

Sierpień będzie pierwszym miesiącem funkcjonowania wildeckiej i łazarskiej SPP w pełnym zakresie i z całkowitą odpłatnością (jednak z wyjątkami wynikającymi z toczących się miejskich inwestycji). W sierpniu i wrześniu prowadzone będą prace uzupełniające i poprawkowe tam, gdzie oznakowanie wykonane zostało w zastępczej, tymczasowej technologii ze względu na warunki zimowe (m.in. na ulicach Spychalskiego i Potworowskiego).

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz