Plany remontów ulic w Poznaniu


Będzie ona ułożona także na ul. Głogowskiej na części wyjazdowej. Remont zaplanowany jest od wiaduktu górczyńskiego do ul. Kopanina.

Prace będą prowadzone na tych odcinkach, na których stan nawierzchni budzi największe zastrzeżenia. Kontynuować będziemy także prace z poprzednich lat.

Do tych zadań trzeba doliczyć także remonty na poszczególnych osiedlach (prowadzone we współpracy z lokalnymi samorządami).

Wśród nich można wymienić ul. Jaskiniową (pomiędzy ul. Turniową a ul. Graniową), remont na ul. Słupeckiej (odcinek ul. Kruszwicka – ul. Inowrocławska), Inowrocławskiej (od ul. Słupeckiej do ul. Trzemeszeńskiej oraz skrzyżowanie ul. Inowrocławskiej i ul. Toruńskiej). Kontynuowane będą prace na ul. Ropczyńskiej.

O zmianach w organizacji ruchu w związku z pracami będziemy informować przed ich rozpoczęciem. Na te prace przeznaczonych jest 15 milionów złotych. RB, ZTM

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz