Plac Kolegiacki – nowa przestrzeń z wyjątkową historią


Od kilku tygodni plac Kolegiacki przyciąga coraz więcej osób, które oglądają przez przeszklone posadzki pozostałości dawnej kolegiaty, siedzą na ławkach pod drzewami lub w ogródkach gastronomicznych. Działa już także fontanna. O historii kolegiaty można przeczytać wewnątrz dwóch naw ekspozycyjnych lub ściągając specjalną aplikację.


Plac Kolegiacki to wyjątkowe miejsce z jeszcze bardziej wyjątkową historią, która związana jest z początkami i czasami świetności naszego miasta.

– Cieszę się, że udało nam się zrewitalizować plac z poszanowaniem zabytkowego charakteru tej przestrzeni – podkreśla Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – To przecież tutaj stała kiedyś największa w mieście kolegiata. Dziś można w przeszklonych gablotach obejrzeć jej pozostałości i poznać tę ważną dla miasta historię. W efekcie w samym sercu Poznania powstało piękne i potrzebne miejsce, dostępne dla wszystkich poznanianek i poznaniaków.

Plac zawdzięcza swoją nazwę nieistniejącej już kolegiacie św. Marii Magdaleny, która była najważniejszym kościołem lewobrzeżnego Poznania oraz najwyższą sakralną budowlą w Polsce. Początek budowy świątyni wzmiankowany w źródłach kapitulnych datowany jest na 1263 rok, a zakończenie budowy kościoła gotyckiego na 1388 rok.Według zapisów kronik miejskich wysokość wieży kolegiaty św. Marii Magdaleny, aż do wierzchołka hełmu, sięgała 114 m (była wyższa od mierzącej 96 katedry Notre Dame w Paryżu). Wybudowany z wielkim rozmachem kościół był przez wieki powodem do dumy dla mieszkańców. To tu odbywały się główne uroczystości sakralne w mieście i tu chowano najznamienitszych poznaniaków. Okres świetności kolegiaty przypadający na XV wiek łączy się z okresem potęgi Poznania.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz