Pierwszy przejazd techniczny przez ul. Św. Marcin i Towarową


– Torowisko ułożone zostało na ul. Towarowej, jak i na ul. Św. Marcin od mostu Uniwersyteckiego do ul. Gwarnej. Rozwieszona została także większość sieci trakcyjnej koniecznej do zasilania tramwajów. Przystąpiliśmy również do kwestii formalnych, które to umożliwią wznowienie ruchu na trasie przez ul. Towarową – dodaje Tomasz Płóciniczak, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Dzięki staraniom spółki PIM oraz generalnego wykonawcy inwestycji, na początek kwietnia przewidziana jest możliwość uruchomienia trasy przez ul. Towarową. Pozostały odcinek torowiska na ul. Św. Marcin zostanie udostępniony do połowy roku.

W ramach zakresu Programu Centrum obejmującego odcinek ul. Św. Marcin od mostu Uniwersyteckiego do ul. Gwarnej przebudowywany jest fragment ul. Towarowej do ul. Składowej. Na ul. Towarowej wraz z torowiskiem zmienia się także przystanek, który został nieco przesunięty w stosunku do stanu przed przebudową.

Gruntownie przebudowany został łuk tramwajowy, który służy do skrętu z ul. Św. Marcin od strony ronda Kaponiera w ul. Towarową. Nowością jest prawoskręt dla tramwajów, które pojadą z ul. Towarowej w Św. Marcin. Na początku marca w obu tych miejscach połączone zostały łuki tramwajowe z nowym torowiskiem w ul. Św. Marcin.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz