Kasa dla wielkopolskiej kultury


Finansowanie wielkopolskiej kultury przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nigdy nie było tak duże jak obecnie. A jak zapowiedział podczas wizyty w Poznaniu, minister Bogdan Zdrojewski, na tym nie koniec, bowiem jest wiele inicjatyw, które warto wspomóc.

 

W ostatnich latach dofinansowanie dostały m.in. projekt przebudowy Sali Wielkiej CK Zamek w Poznaniu (wartość projektu ponad 45 mln zł, z czego aż 27 to dotacja), na budowę nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich (wartość projektu ponad 72 mln złotych, z czego prawie 29 do dotacja). Już wkrótce zostanie podpisana umowa o dofinaoswaniu rewaloryzacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w Rogalinie, a także remontu gmachu Uniwerstytetu Artystycznego w Poznaniu.

Oprócz tego minister dofinansował 179 projektów zgłoszonych z naszego regionu na kwotę prawie 20 mln złotych. Zostały one przyznane m.in. na ochronę zabytków (41 projektów w tym np. na remont drewnianego kościoła w Grębinie), festiwale, przeglądy i wydarzenia artystyczne (ponad 50 w tym np. Music Festival&Master Class Piła 2012), projekty edukacyjne (17 w tym Akademia Filmowa im. Piotra Łazarkiewicza w Jarocinie), działania muzealne oraz rozwój infarstruktury kultury (14 w tym przebudowa pawilonu wystawienniczego Muzeum w Szreniawie) i szkolnictwa artystycznego.

Muzeum Narodowe w Poznaniu, które podlega Ministerstwu w tym roku otrzymało ponad 21 mln zł. Realizowanych jest także pięć projektów inwestycyjnych np. przebudowa dziedzińca w Zamku w Gołuchowie. Koszt tych prac to 2,75 mln zł.

Szkolnictwo artystyczne otrzymało z ministerstwa zastrzyk ponad 100 mln zł. Jest szansa na kolejne pieniądze dla szkoły muzycznej I i II stopnia i szkoły baletowej i zakónczenie ich wieloletnich kłopotów lokalowych.

Tadeusz Hetman

Fot. J. Podolski

Trackbacks for this post

  1. […] Kasa dla wielkopolskiej kultury […]

Dodaj komentarz