Pięciogwiazdkowy hotel powstanie nad Maltą


Tereny usług rekreacyjnych to obszary, które są przeznaczone pod lokalizację obiektów służących wypoczynkowi, rozrywce, kulturze. Mogą tam więc powstawać hotele, pensjonaty, restauracje, obiekty odnowy biologicznej czy wypożyczalnie sprzętu sportowego. Budowa hotelu na tym terenie jest więc zgodna z ustaleniami planu.

– Każdy inwestor może budować, gdy spełni wymogi Prawa budowlanego, w tym dotyczące zgodności z miejscowym planem – wyjaśnia Piotr Sobczak, dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP.

Choć projekt był zgodny z planem, miasto odmówiło jednak wydania pozwolenia na budowę. Główną przyczyną był brak dostępu z terenu inwestycji do drogi publicznej oraz brak decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Kolejny wniosek o pozwolenie na budowę inwestor złożył w 2022 roku. Wówczas miasto ponownie zobowiązało go do usunięcia nieprawidłowości. W październiku 2022 r. na wniosek inwestora postępowanie zostało zawieszone.

– Inwestor przedłożył postanowienie sądu, ustanawiające wymaganą przepisami służebność drogi koniecznej – podkreśla Piotr Sobczak. – Oznacza to, że konieczny dostęp terenu inwestycji do drogi publicznej jest zapewniony.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz