Ostatnie dni Poznańskiego Roweru Miejskiego


O północy z 30 listopada na 1 grudnia zakończy się sezon Poznańskiego Roweru Miejskiego. Będzie to zarazem ostatni dzień funkcjonowania systemu po prawie 11 latach. Miliony, które co roku miasto przeznaczało na utrzymanie systemu, zostaną przekazane na rozwój infrastruktury rowerowej.

rower miejski

System Poznańskiego Roweru Miejskiego uruchomiono w 2012 roku, by podkreślić, że może on być dobrym środkiem transportu. Chodziło o pokazanie, że jest to ekologiczny, ekonomiczny i zdrowy sposób poruszania się. Cel został osiągnięty, rower stał się codziennym środkiem dojazdu do pracy, domu, na zakupy. Poznań ma najwyższy w Polsce zmierzony udział podróży rowerem. W ciągu kilku lat ruch rowerowy w stolicy Wielkopolski zwiększył się ponad dwukrotnie. Na podstawie danych z liczników rowerowych można oszacować, że przekroczył on już 10% wszystkich podróży po mieście.

– Kiedy startowaliśmy z systemem Poznańskiego Roweru Miejskiego, ideą przewodnią było zachęcenie mieszkańców miasta, aby przesiedli się z samochodów na rowery. Po ponad dekadzie funkcjonowania PRM możemy stwierdzić, że założenie to zostało w pełni zrealizowane i rower stał się jednym z popularniejszych środków transportu w mieście – mówi Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz