O paleniu i zdrowiu


9 kwietnia pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu wraz ze studentami z Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycy7y IFMSA będą zachęcać do rzucenia palenia tytoniu.

W godzinach od 10 do 15 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ul Przybyszewskiego 37 w Poznaniu przygotowane zostaną punkty pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu połączone z poradnictwem antynikotynowym.
Podobne spotkanie odbędzie się 29 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18. Punkt będzie czynny od godz. 11.30 do 13.30.
Akcja na temat skutków palenia tytoniu realizowana jest w ramach projektu „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT”. Głównym celem jest ochrona zdrowia mieszkańców przed szkodliwym działaniem dymu tytoniowego, zwiększenie wiedzy na temat palenia tytoniu oraz wzmożenie przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Cyryla Staszewska

Dodaj komentarz