Nowy łącznik Wartostrady


Wartostrada zostanie uzupełniona o łącznik przy moście Bolesława Chrobrego. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg, którego celem jest wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

– Planowane prace dotyczą krótkiego odcinka, dzięki któremu ulica Chwaliszewo zyska wygodne połączenie z Wartostradą. Przewidziany jest pomiędzy ulicami Chwaliszewo a Tylne Chwaliszewo. Będzie dostępny dla pieszych i rowerzystów – mówi Marcin Gołek, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Powiązanie komunikacyjne ul. Chwaliszewo z Wartostradą powstanie w miejscu, gdzie obecnie jest przedept. W ramach inwestycji wybudowany zostanie łącznik o szerokości 5,5 metra.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz