Nowe życie Hipodromu Wola


Hipodrom Wola stanie się najbardziej prestiżowym i jednym z najnowocześniejszych ośrodków jeździeckich w tej części Europy. Dziś nastąpiło oficjalne przeniesienie udziałów Spółki Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego do grupy kapitałowej MTP, która od lat organizuje największy w Europie Środowo-Wschodniej cykl halowych zawodów jeździeckich Cavaliada Tour.

Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania
Hipodrom Wola to 46-hektarowy teren, który od ponad stu lat służy działalności jeździeckiej. Mimo że wciąż odbywają się tu zawody konne, prowadzona jest szkółka i działa pensjonat dla koni, ośrodek czasy świetności ma zdecydowanie za sobą, a jego infrastruktura wymaga gruntownej modernizacji.

Od 2005 roku właścicielem spółki był Samorząd Województwa Wielkopolskiego, który przejął ją od Skarbu Państwa. W listopadzie 2021 radni Sejmiku podjęli decyzję o zbyciu tego majątku, w grudniu tego samego roku zgodę na nieodpłatne nabycie Hipodromu Wola wyrazili z kolei radni miasta Poznania. 30 czerwca 2023 Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę o wniesieniu przez miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie w postaci udziałów spółki Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola sp. z o.o. 18 września odbyło się oficjalne podpisanie aktu notarialnego.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz