Nowe tablice rejestracyjne w Poznaniu


Pierwsi poznaniacy i poznanianki dostali już tablice rejestracyjne z nowym wyróżnikiem „PY”. W urzędzie miasta można je otrzymać od piątku, do tej pory wydano ich już kilkaset.

Nowe tablice wydawane są od 22 lipca właścicielom samochodów, którzy chcą lub muszą przerejestrować swoje pojazdy. Zainteresowanie nimi jest spore. Zdarzali się nawet kierowcy, którzy celowo przesuwali umówiony termin odebrania blach na później, żeby mieć na swoim samochodzie wyróżnik „PY”. Te dwie literki pojawią się na razie tylko na autach spalinowych. Pojazdy elektryczne ciągle mogą korzystać z puli zielonych tablic zaczynających się od „PO”.

Tablice rejestracyjne rozpoczynające się od „PY” są wydawane, ponieważ skończyły się już możliwe kombinacje liter i cyfr dla wcześniejszego wyróżnika „PO”. Było ich ponad 1,23 miliona.

Zgodnie z zasadami tworzenia tablic rejestracyjnych jedna, dwie lub trzy pierwsze litery tworzą tak zwany wyróżnik miejsca. Pierwsza litera oznacza województwo, a jedna lub dwie następne – powiat. Jeżeli jest to jedna litera, jest to miasto na prawach powiatu (lub dzielnica Warszawy), jeżeli dwie – powiat ziemski, ale istnieją odstępstwa od tej reguły.

Po wyróżniku powiatu na tablicy znajduje się wyróżnik pojazdu. Nie można w nim jednak stosować liter B, D, I, O, Z, ponieważ są zbyt podobne do cyfr 8, 0, 1, 0, 2. AW

Dodaj komentarz