Nowe nawierzchnie na poznańskich ulicach


Co roku prowadzone są duże remonty na kilkudziesięciu poznańskich ulicach. To na jakich zależy od posiadanych finansów, stanu nawierzchni, prowadzonych innych prac w danym rejonie. W przypadku głównych arterii roboty są często wykonywane etapami w kolejnych latach, by zminimalizować utrudniania.

W 2021 roku nowa nawierzchnia została ułożona między innymi na ul. Piwnej, Ropczyckiej, czy Inowrocławskiej. Służą one głównie lokalnej społeczności.

Wygodniej jeździ się również ul. Polną na łazarskim odcinku, ul. Wojska Polskiego (od ul. Wołyńskiej w stronę wiaduktu), czy też ul. Promienistą (pomiędzy ul. Jawornicką a ul. Krośnieńską). To ważne ulice w ruchu między dzielnicowym, którymi można dojechać do lub w rejon głównych arterii komunikacyjnych.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz