Nowe kontraruchy na poznańskich ulicach


Kontraruch umożliwia poruszania się rowerzystom na jezdniach jednokierunkowych z ograniczeniem prędkości do 30 km/h w przeciwnym kierunku niż samochody. O możliwości jazdy rowerem pod prąd informują znaki pionowe – tabliczki „nie dotyczy rowerów” oraz oznakowanie poziome – tzw. sierżanty rowerowe czyli piktogramy rowerów ze strzałką wskazującą kierunek i tor ruchu.

Warto przypomnieć, że Standardy rowerowe dla miasta Poznania wskazują, że ulice jednokierunkowe powinny być dostępna dla rowerów w dwóch kierunkach. Spełnienie tego wymogu umożliwia właśnie kontraruch. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie dla rowerzystów: skraca drogę, zmniejsza liczbę punktów kolizji i zapewnia kontakt wzrokowy rowerzystom i kierowcom, pozwala rowerzystom unikać odcinków ulic i skrzyżowań o niekorzystnych parametrach bezpieczeństwa ruchu.

Prace mają się zakończyć jeszcze w tym roku. Ich koszt to 100 tysięcy złotych. RB, ZDM

Czytaj także:

Postęp prac przy budowie trasy tramwajowej na Naramowice

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz