Utrudnienia na ulicy Poznańskiej w Skórzewie. Objazdy


Od 9 czerwca zmieniła się organizacja ruchu na ulicy Poznańskiej w Skórzewie – przez ok. trzy miesiące wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy, a objazdy prowadzą   drogami lokalnymi. Zmiany związane są z rozpoczęciem przebudowy prawie kilometrowego odcinka drogi powiatowej w ramach rządowego programu zwanego popularnie „schetynówkami”.

 

 

Od 9 czerwca do końca sierpnia 2014 roku, w związku z przebudową drogi powiatowej nr 2401P w miejscowości Skórzewo na odcinku pomiędzy ul. Malwową i ul. Batorowską wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy od strony Poznania w kierunku do Dopiewa. W przeciwnym kierunku objazd będzie możliwy drogą S11 i drogą wojewódzką 307 w kierunku Poznania lub ul. Skórzewską w kierunku do ronda przy ul. Malwowej. Ruch lokalny w Skórzewie, przede wszystkim dla pojazdów wyjeżdżających lub wjeżdżających do samego Skórzewa, poprowadzony zostanie ulicami: Rzemieślniczą, Spółdzielczą, Kolejową, Sadową, Szarotkową, Daliową i ul. Malwową do Poznańskiej. Objazd poprzez ulice: Rzemieślniczą i Spółdzielczą zapewni również możliwość przejazdu z kierunku ul. Batorowskiej do ul. Kolejowej.

Ruch autobusów komunikacji zbiorowej w kierunku Dopiewa będzie odbywał się bez ograniczeń. Natomiast w kierunku Poznania komunikacja zostanie skierowana objazdem poprzez ul. Batorowską, drogę wojewódzką 307 do skrzyżowania z ul. Złotowską.

Wniosek na przebudowę 0,871 km odcinka drogi powiatowej – ul. Poznańska w Skórzewie został najwyżej oceniony ze wszystkich drogowych projektów, które znalazły się na liście zadań ubiegających się o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015, zwanego popularnie „schetynówkami”. Tym samym Powiat Poznański jest niekwestionowanym liderem, jeśli chodzi uzyskanie dofinansowania w ramach rządowego programu. Przez minione lata dzięki NPPDL Powiat Poznański zmodernizował 9,3 km dróg powiatowych, przy dotacjach z budżetu państwa w wysokości 11,2 mln zł. Z kolei na „schetynówki” z budżetów gmin wydano do tej pory 7,8 mln zł, a z budżetu Powiatu Poznańskiego – 9,6 mln zł.

Wykonawca przebudowy – firma Colas została zobowiązana do przywrócenia ruchu dwukierunkowego najpóźniej we wrześniu br. Od tego czasu prace będą prowadzone pod ruchem z miejscowymi utrudnieniami. Prosimy o zwrócenie uwagi na pojawiające się nowe oznakowania. Zakończenie całej przebudowy planowane jest na 15 października br.

Etap I rozbudowy drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznań (ul. Poznańska) w m. Skórzewo dotyczy odcinka od końca skrzyżowania ul. Poznańskiej i ul. Malwowej do początku skrzyżowania ul. Poznańskiej i ul. Batorowskiej. Projekt rozbudowy zakłada między innymi;

– poszerzenie jezdni do 9,0 m wraz z wykonaniem korekty geometrii jezdni poprzez budowę pasa dzielącego kierunki ruchu, co umożliwi wydzielenie pasów dla pojazdów skręcających w lewo,

– wykonanie chodników, ciągów rowerowych i pieszo-rowerowych, które skanalizują i odseparują ten ruch od ruchu pojazdów,

– powstanie w ciągu rozbudowywanego odcinka bezpiecznego przejścia dla pieszych z azylami,

– przebudowę włączenia dróg bocznych do drogi powiatowej,

– dodatkowo w miejscu istniejącego skrzyżowania skanalizowanego z ul. Kolejową powstanie ronda,

– wykonanie dwóch zatok autobusowych, a w związku ze ścisłą zabudową i brakiem miejsc dla parkowania zaprojektowano, tam gdzie jest to możliwe, równoległe do jezdni – zatoki postojowe,

– budowę nowego systemu kanalizacji deszczowej i likwidację rowów.

Wartość całej inwestycji szacowana jest na ok. 5,9 mln zł, w tym;

– 1.944.603. zł – wysokość dofinansowania w ramach NPPDL

 

– 1.991.198 zł – wysokość dofinansowania przez Powiat Poznański

 

– 1.991.198 zł – wysokość dofinansowania przez Gminę Dopiewo

 

– 1.000 zł – wysokość dofinansowania przez Gminę Stęszew

 

– 2.000 zł – prywatni przedsiębiorcy

Katarzyna Wozińska – Gracz

 

Dodaj komentarz