Nielegalna wycinka przy ul. Bukowskiej


Miasto Poznań reaguje w sprawie nielegalnej wycinki drzew przy ul. Bukowskiej 18. Urząd podjął już kroki w celu wyjaśnienia sprawy i wyciągnięcia konsekwencji. Podczas próby kontroli konieczna była interwencja policji.

Na wskazanej działce ma stanąć zabudowa mieszkaniowa. Inwestor wystąpił o zgodę na wycinkę 25 drzew kolidujących z inwestycją. W wyniku odwołania ze strony społecznej sprawa nadal jest w toku. Mimo to, deweloper dopuścił się wycinki drzew.

Po zawiadomieniu o możliwości nielegalnej wycinki, która dotarła do Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, jego pracownicy udali się na miejsce w celu przeprowadzenia kontroli. Niestety nie wpuszczono ich na teren budowy. Inspektorzy wezwali policję, która po dokonaniu oględzin stwierdziła, że doszło do nielegalnej wycinki. Funkcjonariusze nie byli jednak w stanie ustalić czy były to wszystkie drzewa wskazane w decyzji.

W tej sytuacji Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska wszczął postępowanie z urzędu ws. usunięcia drzew bez zezwolenia. Jeżeli informacja o nielegalnej wycince zostanie potwierdzona w trakcie oględzin, postępowanie będzie zmierzało w stronę wymierzenia inwestorowi administracyjnej kary pieniężnej (na podstawie art. 88 ustawy o ochronie przyrody). Wyznaczono już termin oględzin. Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska zawiadomił także o sprawie policję oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz