Nie ma decyzji w sprawie tramwaju na Naramowice


„Nasz Głos Poznański” otrzymał informację, że  prezydent Poznania Ryszard Grobelny nie podjął i w najbliższym czasie nie podejmie decyzji w sprawie wybory rozwiązań transportowych dla Naramowic. – Wszelkie protesty są więc niepotrzebnym wywoływaniem niepokoju społecznego – informuje rzecznik prezydenta Paweł Marciniak.

Jak podkreśla prezydent Ryszard Grobelny „dyskusja o konkretnych rozwiązaniach w transporcie publicznym na Naramowicach dopiero przed nami. Nie możemy podjąć decyzji już teraz, bo ważnych argumentów dostarczy do niej dopiero gotowy plan transportowy. Nie ma też konkretnych wyliczeń oraz analiz pozwalających na opracowanie ostatecznej koncepcji rozwiązań transportowych dla tego rejonu.

Przygotowanie takiej koncepcji będzie podstawą do opracowania projektu, o którego dofinansowanie z funduszy UE w latach 2014-2022, Poznań będzie zabiegał.

Dyrektor Biura Koordynacji Projektów Piotr Wiśniewski dodaje, że „w nowej perspektywie finansowej, w przeciwieństwie do poprzedniej, priorytetem będą rozwi ązania integrujące wiele aspektów transportu związanych z mobilnością miejską, z głównym naciskiem na rozwiązania niskoemisyjne. To jest jednym z głównych priorytet ów Unii Europejskiej na lata 2014 – 2022”.

Założenia usprawnienia transportu publicznego w tym rejonie powinny powstać w trakcie debaty pozwalającej na wymianę merytorycznych argumentów, którą prezydent Ryszard Grobelny zamierza zorganizować na początku przyszłego roku z udziałem m.in. zainteresowanych tą sprawą stowarzyszeń.

Dodaj komentarz