Naprawa zachodniej nitki wiaduktu Kosynierów Górczyńskich


Trwające prace poprawią stan techniczny wiaduktu. Naprawa była konieczna, bo na środkowe przęsło oraz na głowice podpór oddziaływała woda z systemu odwodnienia, przez co dochodziło do korozji betonu i stali konstrukcyjnej obiektu. To zmieni się dzięki trwającej naprawie izolacji obiektu oraz konstrukcji nośnej odcinka wiaduktu. Prace te wiążą się m.in. z częściową rozbiórką nawierzchni jezdni, krawężników, chodnika i fragmentu płyty żelbetowej, a także z uszczelnieniem izolacji oraz kanalizacji deszczowej. Po naprawie i zabezpieczeniu antykorozyjnym powierzchni, na zachodniej nitce wiaduktu wykonawca odtworzy zdemontowaną część płyty żelbetowej oraz nawierzchnie chodnika i jezdni.

Na zachodniej nitce wiaduktu obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Kierowcy wyjeżdżający z Poznania na odcinku około 450 metrów mają do dyspozycji dwa pasy ruchu, którymi można poruszać się z maksymalną prędkością 30 km/h. Skrajny, prawy pas został wyłączony z ruchu. Piesi i rowerzyści powinni korzystać z drugiej, wschodniej nitki.

Należy zachować ostrożność i zwracać uwagę na bieżące oznakowanie.

Fot. PIM

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz