Nad Wartą może powstać nowe osiedle mieszkaniowe


Rada Miasta Poznania przyjęła we wtorek miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru między ulicą Starołęcką a Wartą. Dzięki dokumentowi na tym terenie będzie mogła powstać osiedle mieszkaniowe otoczone zielenią.

Nad Wartą może powstać nowe osiedle mieszkaniowe
Obszar objęty opracowaniem zajmuje powierzchnię około 39 ha. Położony jest w południowo-wschodniej części miasta, pomiędzy ulicą Starołęcką a Wartą, na odcinku od ulicy Hetmańskiej do okolic ulicy Bystrej. Obejmuje zarówno tereny obecnie niezabudowane, na których niegdyś znajdowały się hale produkcyjne, jak i obszar istniejących zakładów należących do firmy Stomil, a także – w części południowej – nową zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Głównym założeniem planu jest przekształcenie terenów przemysłowych i poprzemysłowych w nowe osiedle mieszkaniowe, z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych i powodziowych doliny Warty. Plan zakłada stopniowanie zabudowy, od niskiej nad Wartą do średniowysokiej i wysokiej przy ulicy Starołęckiej, z kulminacją w postaci najwyższej dominanty przy rondzie Starołęka. Według nowego planu, oprócz zabudowy mieszkaniowej, będzie tam także miejsce na funkcję usługową, w tym oświatową (szkoła i przedszkole wraz z terenami sportowo-rekreacyjnymi). Ponadto częścią nowego osiedla staną się wybrane hale zakładów Stomil, chronione ze względu na istotną wartość architektoniczną i historyczną. Będą one pełniły funkcje usługowe.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz