Na Starym Rynku nie tylko prace ziemne


Przypominamy, że w rejonie Starego Rynku należy poruszać się tylko wyznaczonymi trasami. Na terenie budowy, który nie jest przeznaczony do ruchu pieszych, montowane jest m.in. sieć elektryczna tj. okablowanie. Nie stanowi jednak ono zagrożenia, gdyż jest nieczynne – nie jest podłączone do zasilania.

Prace na Starym Rynku oraz na ulicach przebudowywanych w ramach Programu Centrum to duże przedsięwzięcie angażujące wielu pracowników. Realizacja robót w danym miejscu zależy m.in. od procesu technologicznego. Na przykład podczas wiązania się masy stanowiącej podbudowę nie należy wykonywać na niej innych prac, a samo jej układanie wymaga zaistnienia odpowiednich warunków atmosferycznych (określona temperatura i brak opadów).

Budżet przeznaczony na całą rewaloryzację Starego Rynku jest wyższy niż pierwotne szacunki sprzed kilku lat ze względu na dodatkowy zakres i niezależne czynniki. Pierwszy kosztorys nie zakładał wymiany wszystkich sieci podziemnych, a jedynie kanalizację deszczową i przebudowę kolizji. Na etapie wstępnych szacunków nie uwzględniono także wykonania większości nawierzchni z nowego materiału kamiennego. Ponadto kwota określona kilka lat temu musiała ulec zwiększeniu z uwagi na rosnące koszty materiałów budowlanych, inflację, problemy rynku wynikające z pandemii COVID-19, a później wojny w Ukrainie. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej i rozliczenie jej musi nastąpić do końca roku, dlatego celem jest zakończenie zasadniczych prac jesienią.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz