Na Starym Rynku nie tylko prace ziemne


Stary Rynek jest nadal badany przez archeologów. W tym tygodniu odsłonięto kolejny fragment kanału ściekowego z przełomu XVIII/XIX w. Archeolodzy za domkami budniczymi trafili prawdopodobnie na pozostałości dawnych kramów służących kupcom. Znalezisko to jest potencjalnie atrakcyjnie historycznie, dlatego zgodnie ze wskazaniami Miejskiego Konserwatora Zabytków, badania będą kontynuowane na większej głębokości niż było to pierwotnie przewidziane.

Pozostałości odkryto w wykopie pod zbiornik na wodę deszczową do podlewania zieleni, jak również przy badaniach wyprzedzających wykonanie nawierzchni na tym obszarze. Z uwagi na rangę znaleziska dalsze prace archeologów mogą wiązać się z koniecznością przeprojektowania podziemnej infrastruktury oraz wyspy zieleni. Badania prowadzone są również w miejscu planowanego kanału technologicznego pomiędzy ratuszem a domkami budniczymi.

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz